czwartek, 6 maja 2010

Krzysztof Gajda - fotografie Skansenu w Maurzycach

Skansen w Maurzycach
Krzysztof Gajda:
Fotografia jest dla mnie osobistą interpretacją zastanej rzeczywistości. Przez zastosowanie świadomie wybranych przeze mnie środków języka plastycznego jak kadr, faktura, kontrast, stonowanie lub podkreślenie koloru, głębia ostrości przedstawiam pewien wycinek jakiejś sytuacji. Powstały obraz wywołuje we mnie i w odbiorcy różne odczucia estetyczne, skojarzenia. Czy takie same? Myślę, że nie, czasem podobne, nieraz skrajnie różne. Dobrze jeśli jest to zarodek dyskusji, wymiany poglądów. Dobrze jeśli to się podoba.
Jest takie przysłowie: Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Po pracy nad tematem Skansenu w Maurzycach patrząc na zdjęcia moje i moich kolegów można by sparafrazować to powiedzenie: Gdzie trzech fotografów, tam trzy wizje artystyczne. Świadomie zrezygnowałem z fotografii barwnej aby podkreślić historyczny charakter skansenu, gdzie wszystkie elementy związane są z ciężką pracą ludzi, a surowa prostota i skromność przeplatają się z ludową tradycją.

poniedziałek, 3 maja 2010